بیزباز

موسسه مشاوره مدیریت فصل

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان (ضلع غربی مصلای امام)، نبش شانزدهم، پلاک 58، طبقه سوم، صندوق پستی: 547-15745، کدپستی: 1531774614
تلفن های تماس: 88737387-021، 88733880-021، 88811061-021، 88865826-021، 88844695-021
مشاوره مدیریت پروژه

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی نظام مدیریت پروژه سازمانی

 مشاوره مدیریت دانش

طراحی، پیاده سازی و توسعه نظام مدیریت دانش و درس آموخته های سازمان

مدیریت پیمان های مشاوره مدیریت

نظارت بر اجرای پروژه های مشاوره، توسعه و بهسازی نظام های مدیریتی

MC-Institute-Logo-Small-Vertical

موسسه مشاوره مدیریت فصل

موسسه مشاوره مدیریت فصل یک ارائه دهنده تخصصی خدمات مشاوره ای در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک و توسعه کسب و کار می باشد که به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه فصل با هدف ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی، منطبق با مدل ها و استانداردهای بین المللی و در عین حال سفارشی شده با شرایط سازمان های ایرانی تاسیس گردیده است.